Terre de Femme - Jordens Kvinnor

Terre de Femmes Om Yves Rocher Media/Kontakt Partners
Stiftelsen Yves Rocher En grönare värld

Engagemang för natur och människa

”Jag började tidigt engagera mig i miljöskyddsföreningar. I dag kämpar jag varje mot likgiltighet,
förutfattade meningar och kortsiktiga visioner. Naturen är inte ett koncept – när den förbises eller
skadas blir människan snabbt utsatt för konsekvenserna. Det är bråttom och nödvändigt att
återupprätta ett band mellan människa och natur”, säger Jaques Rocher, ordförande för Stiftelsen
Yves Rocher.

Fadern Yves Rocher har engagerat sig för naturen och människan genom det dagliga arbetet i
företaget som han grundade för 50 år sedan, men också genom stiftelsen, som instiftades 1991
och står under Institut de France sedan 2001.

Målet för stiftelsen är att delta i utformandet av en grönare värld genom att tillsammans med
kvinnor och män med goda ambitioner genomföra konkreta aktioner till förmån för miljön.

 

 

Stiftelsens uppdrag:

Terre de Femmes: Ett pris till enastående kvinnor!

Tack alla kvinnor från drygt ett tiotal länder, vilkas projekt är positiva för fler än femtio regioner i världen.
Tack för att ni har presenterat era projekt och deltagit i prisutdelningen Terre de Femmes. Samtliga
drivs av samma innerliga önskan att världen ska vara grönare imorgon.


Hur gör man för att delta? >>

 

 

Naturfestival

I La Gacilly i Bretagne, Frankrike, deltar åtta hundra skolbarn från hela distriktet i juni varje år i
Naturfestivalen, ledda av femtio ledare och omgivna av hundratjugo personer och lärare.

De förenar reflektion, handling och förslag i olika verkstäder med mycket att upptäcka och lära sig
om naturen, dess värden och de faror som hotar den.

Man talar om flora, fauna, ekologisk påverkan, sortering och återvinning av sopor, förnyelsebara
energikällor och hur man som konsument kan agera miljömedvetet.

Med stor kreativitet tillverkar barnen ekologiska fågelskrämmor, leksaker av vass, mandalas och
kortlivade musikinstrument med hjälp av naturens rikedomar.

 

naturfestival i La Gacilly

 

 

Priset Terra Ficaria

Alltsedan grundandet har stiftelsen varit övertygad om att framtiden för mänskligheten ligger i
förmågan att förstå naturen och att leva i harmoni med den.

Det är därför stiftelsen sedan 2004 har uppmärksammat tre forskare för deras studier av
växtriket och dess positiva användning för mänskligheten, genom att överlämna det vetenskapliga
priset Terra Ficaria.

Priset är på 20 000 euro och främjar en fortsättning och utveckling av de belönade projekten.

 

 

Historiska trädgårdar

Bevarandet av växterna på jorden är en av prioriteringarna för Stiftelsen Yves Rocher –
Institut de France. Stiftelsen engagerar sig i att skapa trädgårdar och samtidigt skydda arter och
hotade miljöer. Stiftelsen har på så sätt utvecklat expertkunskaper om medicinalväxter och historiska
trädgårdar. Dessa trädgårdar är ofta inspirerade av medeltiden och står i centrum för berömda
platser inom arv och kultur. Tack vare råd, expertkunskaper och donationer av växter bidrar stiftelsen
till att skapa och sköta över tjugo botaniska trädgårdar, historiska trädgårdar och medicinalträdgårdar
i Frankrike och utlandet: området Kerazan, klostren i Royaumont och Fontevraud ...
Trädgårdarna berättar historien om växterna genom årens lopp.

 

Historiska trädgårdar i La Gacilly
Besök vår botaniska trädgård i La Gacilly (Engelsk version) >>


 

Parfymverkstäder i Chaalis

I samarbete med Stiftelsen Yves Rocher – Institut de France finns parfymverkstäder i det kungliga
klostret Chaalis där små och stora introduceras för dofternas värld. En trädgård med doftande växter
har anlagts framför verkstäderna och bjuder in förbipasserande att känna på växterna för att uppleva
olika dofter.Med de över femtio eteriska rena oljor som erbjuds i övningen kan var och en av de 20 000
besökarna i verkstäderna skapa sin egen parfym.

 

parfymvärkstäder i Chaalis

En grönare värld

 

 

Vem kan delta i Terre de Femmes