Terre de Femme - Jordens Kvinnor

Terre de Femmes Om Yves Rocher Media/Kontakt Partners
Pristagare 09/10 Tidigare vinnare Så anmäler du dig Bakgrund

L1040143.JPG 

Carina Westermark Nordlander vann tredje pris i Terre de Femmes för

sitt projekt "Ekologiskt på Bjäre".

Carinas satsning "Ekologiskt på Bjäre" gick hem

hos både odlare/producenter och allmänhet

"När jag flyttade ner till "kornboden" Skåne slogs jag av en, åtminstone till synes, sorglig avsaknad av djupare känsla för jordbruksmarkens och naturens långsiktiga värden. I Jämtland, som jag lämnade 2003, hade mer än hälften av lantbrukarna återgått till ekologisk och giftfri odling på sina marker, efter efterkrigstidens boom med bekämpningsmedel och konstgödsel."

När Carina Westermark Nordlander hörde att mindre än 5% av jordbruksarealen på Bjärehalvön var ekologiskt brukad bestämde hon sig för att göra något.

"Jag hade besprutad mark praktiskt taget utanför min dörr."

I Naturskyddsföreningen Bjäre fann Carina andra som tänkte likadant och som var positiva att arbeta mot samma mål. Carinas initiativ att lyfta fram det ekologiska giftfria systemet att bruka marken anammades direkt.  Det blev början till det som kom att bli ”Ekologiskt på Bjäre” och som samtidigt var en naturlig fortsättning på de arrangemang som föreningen tidigare drivit kring jordbruk (närodlat, betesprojekt, lokalt slakteri, hävd av ängar mm).

Projektet har två huvudsyften

• Att öka den giftfria ekologiska odlingen/produktionen inom jordbruket på Bjärehalvön

• Att de som bor på Bjärehalvön med omnejd (konsumenterna) ska få lätt att få tag på ekologiska eller obesprutade produkter som kommer från trakten.

"För att försöka komma åt våra två mål har vi sedan hösten 2006 hållit på med en rad olika och årligen återkommande arrangemang riktade till allmänheten."

Tanken med arrangemangen är, förutom att lyfta fram de lokala ekologiska producenterna och öka kunskapen om ekologiska odlingsmetoder och dess vikt för miljön och maten, att signalera till odlarna att det finns ett stort intresse för den här formen av jordbruk från allmänheten.

Stor genomslagskraft

Ekologiska matmarknader, matlagningskurser och arrangemang riktade direkt till lantbrukarna är nycklarna till att satsningen fått stor uppmärksamhet och bra genomslagskraft.

Resultat: Antalet ekologiskt certifierade lantbruk har ökat från 3 år 2006 till 8 i år. Ytterligare 39 lantbrukare står på en intresselista för projektet.

"Fortfarande återstår mycket att göra", menar Carina, som nu fortsätter arbetet med att utveckla den ekologiska marknaden och även den egna projektorganisationen inom Naturskyddsföreningen Bjäre.

Tillbaka till årets pristagare >>

 

En grönare värld

 

 

Vem kan delta i Terre de Femmes

.