Terre de Femme - Jordens Kvinnor

Terre de Femmes Om Yves Rocher Media/Kontakt Partners
Pristagare 09/10 Tidigare vinnare Så anmäler du dig Bakgrund

2008 Marion Hammerl, Tyskland - Living Lakes

”Living Lakes” är ett nätverk av organisationer i världen som verkar för skyddandet av sjöarna
på vår jord. I många regioner påverkar sjöarnas hälsa försörjningen av människors dricksvatten.

 

Marion Hammerl engagerar sig för att skydda sjöarna som ingår i Living Lakes i Central- och
Sydamerika, bland annat sjön Chapala som är en av Mexikos största sjöar.

 

För närvarande är den så förorenad att den utgör ett hot för balansen och hälsan, inte bara för
djur utan även för befolkningen som bor runt sjön. Marion Hammerl arbetar mycket aktivt på plats
sedan fyra år tillbaka med en handlingsplan för att skydda dricksvattnet. Marion Hammerl har
gjort politiker och befolkning uppmärksamma på problemet och har låtit oberoende europeiska
laboratorier analysera vattenprover som uppgetts som hälsofarliga. Marion Hammerl har även
lyckats bilda en allians av miljöskyddsorganisationer vid Chapala. Den första framgången var
att få sjön listad som RAMSAR-område (Konventionen för skydd av värdefulla våtmarker).

 

 

2007 Regula Oschner, Schweiz - Solenergi

Regula Ochsner startade ett solenergiprojekt på Madagaskar och försökte finna alternativa
lösningar till invånarnas matlagning med vedeldning. 2001 startade hon organisationen ADES
(Organisationen för utveckling av solenergi). Syftet med projektet var att konstruera en solfångare
och en solugn i en verkstad som tjänar som modell för användning av förnybara energikällor.
2006 öppnade hon en andra verkstad.

 

 

2006 Olga Cherchneva, Ryssland –
Ekologiskt maratonlopp

 

Olga Chercheneva har skapat ett utbildningscentrum för ekologi i regionen Tjeljabinsk vid
Uralbergen i Ryssland. Syftet är att lära barn i regionen hur viktig miljön är och hur man undviker
att förstöra den genom att organisera utflykter och andra aktiviteter för barnen.

 

• 1999 börjar utbildningscentret ”Det ekologiska maratonloppet” att byggas.

• 2003 organiserades det ekologiska lägret Ecositi där barn fick samla in över 63 ton sopor i
grönområden i staden med en yta på 70,7 hektar.

• 2004 organiserades Ecositi igen men denna gången samlade man in 71 ton sopor på 80,5 hektar.

• 2005 samlades 48 ton sopor in på 50 hektar.

• 2006 fick utbildningscentret Terre de Femmes-tävlingens förstapris.

• 2007 fortsatte utbildningscentret sina ekologiska läger och organiserade 20 olika aktiviteter under
året för stadens skolelever såsom skapartävlingar, konferenser och aktiviteter med ekologi som tema.

 

En grönare värld

 

 

Vem kan delta i Terre de Femmes

.