Terre de Femme - Jordens Kvinnor

Terre de Femmes Om Yves Rocher Media/Kontakt Partners
Pristagare 09/10 Tidigare vinnare Så anmäler du dig Bakgrund

Sedan starten 1991 har nästan 200 kvinnor belönats

för sitt stora miljöengagemang.

 

2007-2008

Jenny Strand, Ann Rask, Eha Kern och Katarina Emilsson

FV. Jenny Strand och Ann Rask, Eha Kern och Katarina Emilsson – se där de tre främsta i Terre de Femmes 2008.

 

1. Jenny Strand och Ann Rask,

”Ett klick för skogen

Jenny Strand och Ann Rask startade 2005 ”Ett klick för skogen”. Tack vare deras hårda arbete
och kärleken till naturen driver de i dag en stiftelse som med hjälp av sponsorer bevarar Sveriges
gammelskog. Tack vare dem kan alla, genom ett enkelt klick på deras hemsida, göra en insats
för att bevara vår natur och dess framtid.

2. EHA KERN

Barnens regnskog

Eha Kern, Västerhaninge, startade 1987 ”Barnens regnskog”  vars  syfte är att engagera
människor i alla åldrar runt hela jordklotet för att bevara regnskogens ekologiska arv för framtiden.
Eha har samlat in 20 miljoner kronor, räddat ca 400 kvadratkilometer regnskog! Andra pris 2007.

3. KATARINA EMILSSON

Prenumeration på närproducerat

• Katarina Emilsson, Söderköping, fick tredje pris med sitt koncept: Prenumeration på närproducerade
ekologiska grönsaker. Det som startade som ett försiktigt odlingsförsök har utvecklats till ett företag.

2007

 

1. BENITA HEDMAN RUNESSON,

”Hälsoträdgården Lunden”

 

2006 startade Benita ”Hälsoträdgården”. Syftet med företaget var att göra människor medvetna om
hur viktig naturen och dess växtvärld är. Frågan hon ställde var: ”Hur kan trädgården ta hand om människan? ”

 

Hälsogården ligger i Nyköping och anordnar ett flertal aktiviteter året runt:

• Vilka förebyggande åtgärder man bör ta för trädgården, naturen och växthuset.

• Avslappning .

• Rehabilitering med inriktning på yrkeslivet.

• Trädgårdsodlingskurs, skapande och design.

• Trädgårdsodlingskurs för pedagogiska ändamål.

• 2006 startades Hälsogården Lunden.

• 2007 fick företaget Terre de Femme-tävlingens förstapris.

 

Benita Hedman-Runesson vill se hållbar utveckling som en naturlig del i jordbruket, ekonomin och
samhället i övrigt.

 

 

2. TINA EKEDHAL/CARITA OSTERDAHL

Tina Ekedahl och Carita Österdahl är pedagoger och arbetar med barn i åldrarna 1-5. Med hjälp av
olika aktiviteter lär de barnen hur man kan skydda miljön.

 

Genomförda projekt:

• Vistelse för barnen i naturen.        

• Aktiviteter för att barnen ska lära känna naturen.

 

 

3. HEIDE KRONLEIN

Varje vår kommer skolbarn från Vuollerim för att besöka Heides 2 000 m² stora trädgård och se dess
sydeuropeiska växter. Trädgården visar barnen att man kan odla växter från varmare områden även om
man bor i norra Sverige. Varje sommar får barnen komma dit och plocka hallon och röda vinbär och
mycket annat.

 

Under sommaren anordnar Heide teaterpjäser och dansföreställningar med unga skådespelare och
dansare. Trädgården används som kuliss och rekvisita för föreställningarna.

 

 

2006

 

1. MARIE JOHANSSON

Gård för ekologisk odling

 

Marie Johansson växte upp i en stadsmiljö och fick inte uppleva naturen som ung. Det var därför som
hon slog sig ner i byn Hattsjöhult där hon har startat en gård för ekologisk odling. Målet med projektet
är att visa upp denna miljö för lokalbefolkningen.

 

• 1979 skapade hon gården och bedrev uppfödning av hästar, får, grisar, påfåglar och marsvin.
Hon startade också  en grönsaksodling vars yta ökat från 20 till 2000 m² och anordnar kurser och
studiebesök på sin gård.

• 2006 fick Marie Johansson Terre de Femmes-tävlingens förstapris.

• 2007 startade hon projektet Grön rehabilitering för människor som har behov av vila,
   lugn och att hitta tillbaka till sin hälsa och sitt välbefinnande.

 

Marie Johanssons mål är att förmedla fördelarna med ekologiskt jordbruk. Projektet är inte avslutat
för hon vill att dessa människor ska kunna vara på hennes gård bland växter och djur.

 

 

2. KRISTINA JONSSON

”Jag vill att landskapet ska förbli öppet och jag främjar växt- och djurlivet. I framtiden vill jag även
utveckla turism.”

Kristina Jönssons projekt har inneburit att återupprätta 16,5 hektar våtmark i närheten av hennes
gård i Älmhult nära en sjö och en bäck. Det huvudsakliga målet är att inplantera fåglar och att främja
turismen i området.

• 2001 omvandlades 14 hektar mark till våtmark. Arbetet med att ta bort stubbar och taggtråd och
  att klippa träd och buskar började, broar reparerades och byggdes och ett 1200 meter långt elektriskt
  stängsel sattes upp.

• 2004 fortsatte arbetet tills våtmarken nådde Kristina Jönssons gård.

• 2006 fick Kristina Jönsson Terre de Femmes-tävlingens andrapris

• 2007 genomförde man röjningsarbeten efter en storm och man var tvungna att starta om en stor
  del av arbetet.

 

Kristina Jönsson är mycket intresserad av jordbruk och vill utveckla sin verksamhet för att bevara naturen.
Men hennes projekt är inte avslutat än. Röjningsarbetet av skadorna efter stormen kommer att hålla på i
ett år till.

 

 

3. NUSCHIA SLOMMA

Nuschia Slomma är 70 år och konstnär och har alltid varit intresserad av vackra former och färger.

Bakgrund och engagemang:

2000 köpte Nuschia Slomma ett förfallet hus i Härnösand. Bakom huset fanns 1 000 m² mark som
hade använts som skrotupplag för gamla bilar, husvagnar och skrot.

 

Genomförda projekt:

Nuschia Slomma köpte tomten till ett symboliskt pris. Efter att ha transporterat iväg 5 lastbilar med
skrot framträdde marken under allt skrot och det riktiga arbetet kunde börja. Nuschia Slomma
planterade träd och blommor och hon köpte även en liten paviljong som hon byggde upp på området .
Hon tar regelbundet emot konstnärs-föreningen och de synskadades förening i sin kommun.

 

 

En grönare värld

 

 

Vem kan delta i Terre de Femmes

.