Terre de Femme - Jordens Kvinnor

Terre de Femmes Om Yves Rocher Media/Kontakt
Stiftelsen Yves Rocher En grönare värld
Share |

pil   Tipsa fler om Terre de Femmes!

 

Miljöprojekt över hela världen

 

blomma.jpg
I

La Gacilly, i hjärtat av Bretagne, finns Yves Rochers
botaniska trädgård med det bästa från växtriket. Här
studeras mer än 1 100 olika växtarter för att få fram var
och ens speciella egenskaper, till produkter för ansikte,
kropp och hår. På egna fält odlas mer än 30 bio-
dynamiska växtsorter.

Genom hela verksamheten tas största möjliga
miljöhänsyn. Varje etapp från skörd till konsument –
inklusive producenter och distributörer – ska ta sitt
naturliga miljöansvar, genom att använda naturliga extraktionsprocesser, naturliga vegetabiliska extrakt,
miljöcertifiera anläggningar och uppmana kunder till
en miljömedveten konsumtion.

5 vägledande principer

 

 

01 VÄXTRIKET
     VÄGLEDER OSS

           Alla våra produkter utvecklas 
           från växtriket

 

02 VI INSPIRERAS 
     AV VÄXTRIKET

           Alla växters rikedomar 
           skall utforskas

 

03 VÄXTERNA  
     KONTROLLERAS

           Garanterad säkerhet och 
           kvalitet utan kompromiss

 

04 VÄXTERNA
     SKYDDAS

           Vi arbetar aktivt  
           för miljön

 

05 VÄXTRIKET FINNS 
     DÄR FÖR ALLA

           Vi arbetar aktivt
           för miljön

 

Läs mer om våra principer i vår
presentation >>
                           

 


Rigorös växtguide. Yves Rocher såväl som företagets leverantörer följer en rigorös växtguide
som bland annat innebär att:

• genmanipulerade ingredienser är förbjudna

• i första hand använda odlade växter

• välja delar av växten som återbildas: blad, blommor, frö

• användning av hotade botaniska arter är förbjudet i linje med CITES (internationell
överenskommelse om kommersiell användning där arter i djur- eller växtriket hotas)

• prioritera leveranser från ekologiskt jordbruk

• i La Gacilly har Yves Rocher 44 hektar land där det också odlas ekologiskt certifierade grödor.

 

10  miljoner nya träd. Yves Rochers verksamhet baseras på naturen. Vi ger också tillbaka.
Bland annat genom projektet "Plant for the planet"  – plantera för jorden, en del av FN:s miljöprogram UNEP. Under tre år planterar Yves?Rocher 5 miljoner träd. 
 PNUE

 

Ekologiskt hotell med spa. I La Gacilly, platsen där Yves Rocher en gång startade sin verksamhet
och som i dag sysselsätter omkring 4 000 personer, invigdes under 2009 ett miljöhotell, en unik plats i vacker
skogsmiljö för att minimera miljöpåverkan.

• Egen energiförsörjning: solpaneler och återanvändning av regnvatten

• Smart arkitektur: solljuset utnyttjas, naturligt växtmaterial används som isolering, bland annat för tak

• Hotelldrift med miljötänk: lokala inköp, avfall sorteras och komposteras, cykel och skyttelbussar 
  används för transporter.

 

Vill du veta mer om Yves Rocher, företaget och miljöarbetet – klicka här. >>

 

 

En grönare värld